Brend menadžment

Šta je brend?

Volimo da kažemo da je brend simbol, osećaj, iskustvo i mišljenje koji se vezuju za neki proizvod, uslugu, preduzeće ili osobu.

Kada vam se pije sok, pomislite na Coca Colu. Kada vas boli glava, poželite Aspirin. Kada vam treba dobar mobilni telefon, razmišljate o Nokiji.

Sve su to brendovi!

Plan upravljanja brendom

Zašto je bitno da izgradite svoj brend?
Krajnji cilj je da imate lojalne kupce kojima je vaš brendiran proizvod (usluga) urezan u svest. Time dobijate ponovljene kupovine, dobre preporuke, pozitivan imidž, ugled i veću šansu kupovine drugih vaših proizvoda ili usluga. Dobar brend omogućava vam izdvajanje i razlikovanje od konkurencije. U nekim slučajevima, vaš brend može da postane čak i sinonim za grupu proizvoda (primer za ovo je Gillette, kao sinonim za brijače).
Ne smemo zaboraviti ni vaše zaposlene jer između njih i vašeg brenda postoji uzajamni odnos. Da biste izgradili snažan brend, potrebno je aktivno učešće vaših zaposlenih. Sa druge strane, brend doprinosi većoj posvećenosti zaposlenih i osećaju pripadnosti preduzeću. Konačno, krajnji rezultat koji dobijate izgrađenim brendom je značajno povećanje prodaje i vrednosti vaših proizvoda ili usluga, a samim tim i dobiti…

Šta je potrebno da biste izgradili snažan brend?
Sigurni smo da možete navesti nekoliko poznatih brendova. Ali, da li ste se ikada zapitali šta je sve bilo potrebno da bi oni postali tako poznati? Ukratko, kvalitetan proizvod ili usluga, odgovarajući plan upravljanja brendom, novac i vreme. Nije dovoljno da osmislite ime, znak i logotip vašeg brenda. On mora da ima i svoju suštinu, da izgradi sopstvenu ličnost, da daje i ispunjava obećanja. Praktično, mora da poprimi neke ljudske osobine. Sve ovo razrađujemo planom upravljanja brendom. Međutim, ni najbolji plan neće doneti uspeh ako se ne sprovede u delo! A za njegovo sprovođenje potreban je duži vremenski period i značajna novčana sredstva, što znači da rezultate ne možete očekivati brzo i uz mala ulaganja. Da je brendiranje lako, onda bi svi imali snažne brendove!

Brend menadžment plan 
Plan upravljanja brendom zapravo je detaljan “recept” kako nameravamo izgraditi ili osvežiti (revitalizovati) vaš brend. Ovde ne sme biti slučajnosti i zato svaku stavku pažljivo planiramo. Da bismo vaše poslovne želje pretočili u ostvarljive ciljeve, u prvom koraku zajedno sa vama dolazimo do odgovora na sledeća pitanja:

Koliko ste spremni da se menjate?
Kakvo je stanje u vašem preduzeću?
Koji sve faktori utiču na vaše poslovanje?
Ko su vaši kupci ili korisnici?
Šta oni misle o vašim proizvodima ili uslugama?
Koliko je jaka vaša konkurencija?

Dalje, prelazimo na stvaranje vaše brend strategije kojom jasno i sažeto predstavljamo ideje i put kako da ostvarite zacrtane ciljeve. Brend strategija je osnova, ideja vodilja izgradnje vašeg brenda. U zavisnosti da li vam je potrebna izgradnja novog brenda ili unapređenje (revitalizacija) postojećeg, ponudićemo vam odgovarajuću brend strategiju.

Brend identitet
Prvo što će kupac primetiti kod vašeg brenda su simboli, oblici, logotip, boje, slike, slogan, zvuk, stil… Zbog toga posvećujemo posebnu pažnju “oživljavanje” brenda. Nije svejedno kakvim slovima će biti ispisan logotip, kakve boje će se upotrebiti, kakvu poruku će nositi slogan, kako će se primenjivati brend itd. Sve ovo sačinjava standarde brend identiteta koje detaljno razrađujemo u uputstvu za upotrebu brenda (brand manual).

Brend arhitektura
Ukoliko vaše preduzeće već poseduje neke brendove, brend arhitekturom određujemo njihovu hijerarhiju i međusobne odnose. Na ovaj način preciziramo mesto postojećih i novih brendova u “porodici brendova” vašeg preduzeća.

Nakon što smo odabrali put kojim želite stići do cilja, sledi:
Suština brenda
Osnovne vrednosti koje vaš brend treba da poseduje određuju njegovu “dušu”. Ovo su nepromenljive osobine kojima opisujemo šta vaš brend zapravo znači vašim kupcima i zaposlenima, nezavisno od tržišta i vremena.

Brend obećanje
Ono što vaš brend obeća, mora i da ispuni, jer se poverenje kupaca teško stiže, a lako gubi. Zbog toga pažljivo određujemo Šta je to Što kupci mogu očekivati od vašeg brenda i kakvo će im on iskustvo pružiti. Njihovo pozitivno iskustvo direktno se pretvara u poverenje i lojalnost.

Pozicioniranje brenda
Važno je da precizno odredimo kome je vaš brend namenjen. Ponekad je možda potrebno malo unaprediti proizvod ili uslugu kako biste iskoristili tržišnu priliku i obezbedili što bolju poziciju za svoj brend. Možda još važnije je da vaš brend pozicioniramo u svest kupaca, što znači da moramo predvideti kako će ga kupci doživljavati. Neizostavno je i pozicioniranje brenda u svest vaših zaposlenih, jer oni direktno utšu na njegovu snagu

Rezultat je: Brend! 
Sada je vaš brend spreman za izlazak u javnost. Kupci treba da ga upoznaju, prihvate i da mu postanu lojalni. Zato odabiramo najprikladnije oblike promovisanja koji će pružiti pravu sliku o vašem brendu. Za najbolje rezultate, primenjujemo integralne marketing komunikacije. Ukoliko se svi učesnici u procesu izgradnje ili osvećavanja (revitalizacije) brenda pridržavaju brend menadžment plana, možete očekivati pozitivne rezultate. Porast prodaje vaših proizvoda ili usluga bitan je pokazatelj uspešnosti brenda. Međutim, jednako su važni i stepen prepoznatljivosti brenda, stepen njegovog prihvatanja, imidž, pozitivno mišljenje kupaca i zaposlenih i drugi. Predlog kako da se mere ovi pokazatelji biće sastavni deo plana upravljanja brendom koji ćemo vam sačiniti.


Recite ZDRAVO.