Dizajn

Dizajn je umetnost i veština!

 Kada govorimo o dizajnu u marketingu, mislimo na umetnost i veštinu oblikovanja svega što ima uticaj na imidž preduzeća. Dizajn koji će biti kvalitetan i doprineti ugledu vašeg preduzeća ne nastaje brzo i lako.

Zbog toga svakom koraku u izradi idejnog rešenja pridajemo dužnu pažnju.

Dizajn u marketingu

Korporativni i brend dizajn
Zašto je važno da logotip, znak, poslovna dokumentacija i brendovi vašeg preduzeća imaju skladan dizajn? Zato što je to pravi put da izgradite pozitivnu sliku o sebi.
Sigurni smo da vam je važno da se vaše preduzeće doživljava kao ozbiljno, odgovorno, pouzdano i uspešno. Korporativni i dizajn vaših brendova u velikoj meri doprinose ostvarenju ovog cilja. Prvi korak je da osmislimo uravnotežen, skladno dizajniran znak i logotip vašeg preduzeća, odnosno vaših brendova. Oni su osnova da izgradimo standarde vaših vizuelnih identiteta (knjige grafičkih standarda i uputstva za primenu brendova). Ne zaboravite da će vaš imidž direktno zavisiti od njih i od toga koliko dosledno ih primenjujete.

Dizajn proizvoda i ambalaže
Zašto je važno da vaši proizvodi i ambalaže imaju kvalitetan dizajn? Zato što kupci kupujući kvalitetno dizajnirane i lepo upakovane proizvode ustvari kupuju osećaj sreće, zadovoljstva, lepote, snage, moći, strasti, a ove pozitivne emocije siguran su put do lojalnosti kupaca. Oni su čak spremni da plate i veću cenu za proizvode koji im se dopadaju, jer podsvesno smatraju da će im oni pružiti veće zadovoljstvo i korist.  Prilikom dizajniranja vaših proizvoda i ambalaža, moramo uzeti u obzir kriterijume kupaca kojima su namenjeni. Zbog toga nije najvažnije da li se nama ili menadžmentu vašeg preduzeća dizajn dopada ili ne. Najvažnije je ipak mišljenje onih koji će proizvode redovno kupovati, tj. kupaca. Zato ćemo zajedno sa vama učiniti sve da dizajn vaših proizvoda i ambalaža bude prilagođen njihovim merilima i potrebama.

Dizajn promotivnih materijala
Zašto je važno da vaši promotivni materijali budu lepo dizajnirani? Zato što treba jasno da prenesu poruke o vašem preduzeću, brendovima, proizvodima i uslugama. Originalni i dopadljivi promotivni materijali govore više nego bilo koji portparol. Primenjujući najviše estetske standarde, izradićemo vam promo materijale sa kojima ćete se predstaviti u najboljem svetlu i koji će doprineti ostvarenju vaših ciljeva.

Rezultati
Između ostalog, određujemo kome je dizajn namenjen, šta treba da predstavlja i kakav efekat treba da izazove. Takođe, za svaki dizajn preporučujemo da se testira pre masovne upotrebe, a za odabrani dizajn uradićemo pripremu za štampu i po potrebi organizovati štampanje. Ovakav strateški pristup dizajnu daje najbolje rezultate i opravdava vašu investiciju u njega.


Recite ZDRAVO.