Marketing planiranje

Dozvolite da vam pomognemo!

Imate proizvod ili uslugu i velika očekivanja? Nemate vremena da se posvetite marketingu? Želite promene i objektivnu analizu situacije? Dozvolite da vam pomognemo! Prvi korak koji vam predlažemo u rešavanju ovih izazova jeste razvoj marketing plana.

Od samog početka izrade marketing plana potrebna nam je vaša podrška, razumevanje i aktivno učešće u ovom procesu. Ali, marketing plan nije sam sebi svrha. Treba ga sprovesti i uspeh neće izostati!

Marketing planiranje je proces koji sprovodimo kroz sledeće faze:

Situaciona analiza
Za početak, potrebno je da prikupimo, analiziramo i procenimo informacije iz internog i eksternog okruženja vašeg preduzeća. Cilj je da ustanovimo kakvo je njegovo trenutno stanje i tržišna pozicija. Za to su nam potrebne sledeće informacije koje ćemo zajedno prikupiti: vizija, misija, ciljevi, strategije, marketing aktivnosti, proizvodnja, prodaja, konkurencija, tržišni udeo, zakonska ograničenja…

SWOT analiza
Na osnovu informacija iz situacione analize, utvrdićemo koje su snage (Strengths) i slabosti (Weaknesses) vašeg preduzeća, odnosno mogućnosti (Opportunities) koje možete iskoristiti i pretnje (Threats) iz okruženja koje mogu naškoditi vašem poslovanju.

Ciljevi
Prethodne faze predstavljaju preduslov da zajedno sa vama odredimo ciljeve vašeg preduzeća koji će biti ostvarljivi i merljivi. Zapravo, treba da odredimo šta i u kom vremenskom periodu je potrebno ostvariti.

Programi akcija
Kada odabrane marketing strategije sprovodimo u delo, razrađujemo programe akcija (taktike) kojima jasno određujemo šta, kada i kako treba da se uradi, ko će biti odgovoran za pojedine akcije i koliko će svaka koštati vaše preduzeće. Naglašavamo da programe akcija uvek usmeravamo na elemente marketing miksa (proizvod, cenu, distribuciju i promociju) pošto su oni ključni u sprovođenju marketing strategija.

Marketing strategija
Određeni su poslovni ciljevi. Sada je potrebno da razvijemo odgovarajuću marketing strategiju, kako da ostvarite ove ciljeve. Možda će biti potrebno i više različitih strategija, u zavisnosti od složenosti ciljeva. Pametno je da imate i rezervne strategije za slučajeve neočekivanih promena. Možemo vam ponuditi više alternativnih strategija, a na vama je da odaberete šta vam odgovara.

Kontrola
Prosto je neophodno da od samog početka kontrolišete izvršavanje marketing plana i merite njegove efekte. Ovom fazom opisujemo ko, šta, kada i kako će pratiti njegovo sprovođenje i ostvarivanje rezultata (putem analiza i istraživanja). U slučaju nepredviđenih internih ili eksternih promena, kontrolom ćete uočiti eventualne posledice po vaše preduzeće i biti u mogućnosti da brzo reagujete.


Recite ZDRAVO.